Tổng đài Panasonic KX-TES824 khung chính 3 trung kế vào 8 máy nhánh ra

Tổng đài Panasonic KX-TES824 khung chính 3 trung kế vào 8 máy nhánh ra

13.000.000  6.800.000 

  • Khung chính 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp.
  • Tích hợp chức năng Disa trả lời tự động (1 kênh).
  • Chức năng DISA 3 cấp (Option).
  • Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.