KX-TDA600: KHUNG CHÍNH TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC 10 KHE CẮM

KX-TDA600: KHUNG CHÍNH TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC 10 KHE CẮM

2.530.000  1.500.000 

Khung tổng đài Panasonic KX-TDA600 với 10 khe cắm card mở rộng.

– Dung lượng mở rộng linh hoạt tối đa lên đến 960 máy lẻ.

– Cho phép kết nối tổng đài thành hệ thống đồng nhất (Thêm card).

– Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.

– Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip.

– Disa lời chào nhiều kênh, nhiều cấp (Thêm card trả lời tự động).

– Khả năng tạo 1000 passwood cho người dùng.

– Kết nối máy tính để tính và hay lập trình tổng đài.